PROIZVODNJA

DIREKTOR PROIZVODNJE
Željko Barberić
Tel: + 385 1 3655 643
Faks: + 385 1 3666 564 
e- mail: zbarberic@koncar-gim.hr