UPRAVLJANJE KvALITETOM I ZAŠTITOM OKOLIŠA

RUKOVODITELJ UREDA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM I ZAŠTITOM OKOLIŠA
Mirjana Grabić
Tel.: + 385 1 3665 634
Mob: + 385 98 430517
e- mail:
mgrabic@koncar-gim.hr