Održivi razvoj

Održivi razvoj vodeći je okvir za oblikovanje politike poslovanja koja se oslanja na ambicioznu ideju prema kojoj razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora te devastiranjem i zagađivanjem okoliša.

Tijekom razvoja, oblikovanja i proizvodnje u društvu  Končar– Generatori i motori  pažnja je posebno usmjerena na:

  •   Razumno iskorištavaje energije
  •   Upravljanje otpadom i škartom
  •   Zamjene potencijalo opasnih materijala materijalima prihvatljivima za okoliš
  •   Smanjivanje mogućnosti opasnih događaja preventivnih aktivnosti

Politika i ciljevi zatištite okoliša potvrđeni su dodjelom ISO 14001 Certifikata 7. prosinca 2004. godine.