KVALITETA

Osnovni i nezaobilazni dio poslovne politike društva KONČAR - Generatori i motori  je postizanje zadovoljstva kupaca, visokom kvalitetom  proizvoda i usluga.

Postizanje i održavanje visoke kvalitete obuhvaća prepoznavanje i udovoljavanje potreba i zahtjeva kupaca od početka projekta, kroz aktivnosti prije same prodaje i ugovaranja, do isporuke, te uključivo aktivnosti nakon prodaje.

Politika kvalitete i ciljevi kvalitete postižu se sustavnim pristupom prema Certifikatima ISO 9001 i ISO 14001, te sustavom potvrđivanja neprestanog unapređenja poslovnih procesa uz poseban naglasak na istraživanje i razvoj sa ciljem postizanja još boljih proizvoda.